Welkom op onze website.

Geert Veenstra is met zijn opleiding tot huisarts bij ons gestart.

Vincent van Gelder heeft zijn opleiding tot huisarts beeindigd. We wensen hem veel succes toe.

Tips voor voorbereiding op spreekuurbezoek:  klik hier

Nieuws over plastablet hydrochloorthiazide:  klik hier  

Mientje is 1 oktober 40 jaar doktersassistente.

Al die jaren heeft ze met grote inzet en trouw gewerkt en is ze zelden uitgevallen. Ze is een belangrijke steunpilaar voor de praktijk geweest en we hopen dat ze op deze manier  doorgaat tot haar pensionering.

Griepspuiten 2018 : donderdag 25 oktober van 13-14 uur. U ontvangt de eerste week oktober uitnodigingen

NIEUW: U kunt online een aantal gezondheidszaken bij uw huisarts regelen:

MijnGezondheid.net is het "patiëntenportaal" van het computersysteem van uw huisarts. Via dat patiëntenportaal kunt u afspraken maken,  email-consulten aanvragen,  uitslagen opvragen en toegezonden krijgen, bloedwaardes en suikerwaardes doorgeven en ook de belangrijkste gezondheidsproblemen zien zoals die in het dossier van uw huisarts staan vermeld. Bij de 2 knoppen rechts hierboven vindt u info.

De nieuwe artsen in opleiding zijn Michiel van Rens en Vincent van Gelder.

Verwijzing achteraf: Het komt helaas voor dat patiënten voor niet spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing van de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij dat dan wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit. De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed. Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Wegblijftarief per 01-10-2018

Het is jammer als er onverwacht lege plekken op onze spreekuren ontstaan. Denkt u er daarom aan wanneer u verhinderd bent uw afspraak uiterlijk 24 uur vantevoren af te zeggen! Per 01-10-2018 wordt een wegblijftarief in rekening gebracht bij patiënten die een tweede keer (of vaker) niet op hun afspraak verschijnen; vanaf 01-01-2019 wordt het wegblijftarief bij elke gemiste afspraak in rekening gebracht.

De hoogte van het tarief is het consulttarief + administratiekosten. Dit bedrag wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.

Kent u dit hulpmiddel al? Moet ik naar de dokter?    Op pc opzoeken

 

http://maps.google.nl/maps/place?cid=16750842910140961077