Visie

Visie

Waar staan wij voor als praktijk?

Wij willen graag zorg geven aan patiënten die in de buurt wonen.  Het heeft onze  voorkeur dat alle gezinsleden bij één huisarts staan ingeschreven.  We verwachten van patiënten, die wonen in of verhuizen naar een plaats buiten Groesbeek, daar een huisarts zoeken.

Wij vinden dat er voor een goede arts-patiëntrelatie een voldoende vertrouwensbasis moet zijn. Pas na een kennismakingsgesprek met een van de huisartsen kunnen mensen zich bij onze praktijk laten inschrijven als patiënt.

Patiënten in onze praktijk kiezen één vaste huisarts. Maar bij zorg die op korte termijn gegeven moet worden, krijgt de patiënt een afspraak bij degene die er dan is, of die plek heeft. De assistente beslist, zo nodig in overleg met de arts. Beide artsen moeten dus acceptabel zijn. Wij zullen een patiënt die echt alleen een mannelijke dan wel een vrouwelijke arts wil, doorverwijzen naar een andere praktijk. Spoedafspraken worden altijd dezelfde dag gepland. We proberen een afspraak die niet urgent is toch zoveel mogelijk binnen 2 werkdagen te plannen.

Wij vinden dat patiënten een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun gezondheid en willen hen hiervan ook bewust maken. We willen bijvoorbeeld dat patiënten zelf contact opnemen voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken. Bij ernstige afwijkingen proberen we zo snel mogelijk zelf te bellen.

We bezoeken patiënten alleen thuis als dit medisch noodzakelijk is. Na een geboorte komen we langs als de verse ouders aangeven daar behoefte aan te hebben. Er zijn perioden in het jaar waarin veel baby’s worden geboren. Het is voor ons dan lastig om iedereen te bezoeken, zonder dat aangegeven is dat daar behoefte aan is. Bij ontslag uit het ziekenhuis maken we een huisbezoek, als de patiënt aangeeft daar behoefte aan te hebben. Gezien de korte opnameduur en toename van opnames lukt het ons niet om bij iedereen zo langs te gaan. Wij bezoeken een paar maal per jaar onze oudere patiënten in de verzorgingshuizen. Als zij zelfstandig thuis wonen, doen wij dat op verzoek wanneer daar reden voor bestaat.

Wij beoefenen alleen de reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve geneeskunde. We werken zo veel mogelijk volgens landelijk geaccepteerde richtlijnen en protocollen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

We werken continu en systematisch aan kwaliteitsverbetering van onze zorg, onder toezicht van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ook vinden we het belangrijk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek en (huis)artsenopleiding vanuit het Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen. Regelmatig hebben we een of twee  (huis)artsen in opleiding in onze praktijk werken. Daarnaast zijn we stageverlener voor doktersassistentes. We ontvangen geen vertegenwoordigers van en zijn op geen enkele manier verbonden aan de farmaceutische industrie, noch ontvangen wij sponsoring van andere partijen.

Wij hebben geen gewetensbezwaar tegen euthanasie. Wel vinden we dat er een band moet zijn met de patiënt. Bovendien houden we ons aan de wet. Ook hebben we geen gewetensbezwaar tegen abortus.

Wij vinden dat zaken als verwijzingen in overleg plaatsvinden.

Wij streven ernaar chronische zorg voor mensen met diabetes mellitus type 2 , chronische bronchitis (COPD) en hartvaatziekten (CVRM) protocollair uit te voeren volgens de regionale ketenzorgplannen.

http://maps.google.nl/maps/place?cid=16750842910140961077