Medische verklaringen

Medische verklaringen

Uw eigen huisarts mag geen medische verklaringen schrijven waarin een oordeel wordt gegeven over uw (on)geschiktheid om iets te doen/laten vanwege ziekte of een aandoening.

Het gaat dan om bijvoorbeeld een briefje waarin staat dat u niet kunt werken of sporten vanwege ziekte, of een briefje voor een annuleringsverzekering waarin staat dat u niet op vakantie kunt vanwege ziekte.

Waarom mag uw eigen huisarts dit niet?
Dit zijn de regels van de Nederlandse beroepsorganisatie voor artsen KNMG. Uw huisarts moet zich kunnen richten op uw behandeling/begeleiding zonder daarbij in belangenconflicten te raken. In onze praktijk geldt dit voor zowel de vaste huisartsen, waarnemend huisartsen als de huisarts in opleiding. De folder met regels kunt u geven aan degene die u om een medische verklaring vraagt.

Wie mag dit wel?
Alleen een onafhankelijk arts mag een oordeel over uw ziekte of aandoening geven. Dit is bijvoorbeeld een keuringsarts van een uitkeringsinstantie of annuleringsverzekering, of een bedrijfsarts.

Wat mag uw eigen huisarts wel?
Op uw verzoek kan uw huisarts wel kort opschrijven aan welke ziekte u lijdt of hebt geleden. Dit is soms nodig voor het aanvragen van een medische voorziening. En het kan nodig zijn als u een reis wilt annuleren vanwege ziekte.

Een uitkeringsinstantie of verzekeraar die meer vragen heeft, moet zo'n verzoek schriftelijk aan uw huisarts stellen. Daarvoor is dan eerst schriftelijke toestemming van uzelf nodig.

Voor medische verklaringen voor reizen kunt u terecht op www.hetcak.nl/zelf-regelen/medicijnen-mee-op-reis-verklaring

http://maps.google.nl/maps/place?cid=16750842910140961077