Psychische zorg in de huisartsenpraktijk

Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder lekker in z’n vel. Vaak komt u daar zelf of met hulp van anderen in uw omgeving wel weer uit. Maar als uw psychische klachten niet verdwijnen of groter worden, is het belangrijk om hulp te zoeken en uw problemen aan te pakken.

 

De eerste stap is het bespreken van uw klachten met uw huisarts. De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg. In deze folder leest u wat de praktijkondersteuner GGZ voor u kan betekenen.

 

Met welke problemen kunt u bij de praktijkondersteuner GGZ terecht?

Denk bij mogelijke klachten aan:

 • sombere of depressieve stemmingen / gevoelens;

 • spanningsklachten, stress;

 • angstgevoelens;

 • problemen rondom verlies;

 • lichamelijk onverklaarbare klachten (bijvoorbeeld hartbonzen, pijn, plotselinge zweetaanvallen, benauwd zijn, slecht slapen of concentreren, moe zijn);

 • relatieproblemen met uw partner en/of kinderen;

 • verslavingsproblematiek.

 

Werkwijze

In een intakegesprek gesprek brengt de praktijkondersteuner GGZ samen met u in kaart welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past.

 

De POH-GGZ kan u helpen door:

 • het verhelderen van problemen;

 • het geven van informatie en advies over behandeling en verwijzing;

 • kortdurende behandeling;

 • nazorg na behandeling in de specialistische GGZ;

 • overbruggingszorg als er sprake is van een wachtlijst.

 

 

De praktijkondersteuner GGZ maakt deel uit van het huisartsenteam en kan gemakkelijk overleggen met uw huisarts.

Daarnaast is de praktijkondersteuner GGZ goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische, psychiatrische en psychosociale hulpverlening in uw regio en kan u hierin adviseren en indien nodig doorverwijzen.

 

Wie is de praktijkondersteuner GGZ?

In onze praktijk is heer Bert Wijnmaalen werkzaam als POH-GGZ. Hij heeft al vele jaren ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Hij is aanwezig op de dinsdag en woensdagochtend en vrijdag de hele dag.

Kosten

De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dat houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

 

Testen en vragenlijsten:

Vragenlijst psychische klachten 4DKL

 

http://maps.google.nl/maps/place?cid=16750842910140961077