Spoeddienst buiten de praktijkuren

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8-17 uur behalve donderdagmiddag.

Tussen 12 en 13 uur is de praktijkdeur gesloten en kunt u ons voor noodgevallen bereiken op spoednummer 024- 3977700.

 

DONDERDAGMIDDAG is de praktijk vanaf 12 uur gesloten en kunt u voor spoedgevallen terecht bij praktijk Ottenhoff op de Burgemeester Ottenhoffstraat 18, tel 024-3978087.

 

SPOEDDIENST BUITEN PRAKTIJKUREN

Voor spoedgevallen of zaken die niet kunnen wachten tot de volgende dag kunt u, doordeweeks van 17 tot 8 uur, in het weekend en op erkende feestdagen, de Huisartsenpost CHN bellen.

Het telefoonnummer van de Huisartsenpost is: 0900-8880 (€ 0,10 per min.). 

www.huisartsenpostnijmegen.nl

Door wie wordt u geholpen? 

U krijgt een speciaal daarvoor opgeleide doktersassistent aan de lijn. Zij kan op veel vragen een antwoord geven. Indien nodig overlegt ze met de op de post aanwezige huisarts of ze verbindt u met hem of haar door. Op de post is altijd een huisarts aanwezig en een andere huisarts rijdt visites.

Met welke problemen kunt u terecht? 

Met alle problemen waarvoor behandeling niet tot de volgende normale werkdag kan wachten. Daaronder vallen ook kleine hechtwonden en lichte ongevallen.

Met welke problemen kunt u niet terecht?

Hinderlijke maar niet spoedeisende klachten, zoals een verstopt oor, kunnen wachten tot het normale spreekuur. Herhalingsrecepten voor niet zeer noodzakelijke medicijnen worden niet uitgeschreven.

Als u belt 

Wilt u, als u belt, gebruikte medicijnen bij de hand houden en bij het vermoeden van koorts de temperatuur opnemen.

Wat te doen als u geen eigen vervoer heeft? 

Als het vanuit medisch oogpunt verantwoord is om naar de huisartsendienst te komen, wordt erop gerekend dat u ook zelf uw vervoer regelt.

Registratie  

Als u belt worden alle noodzakelijke gegevens (in de computer) genoteerd. Uw eigen huisarts ontvangt direct een verslag van wat er is gebeurd. Alle gesprekken worden (tijdelijk) op band opgenomen. Dit om eventueel verkeerd verstaan van gegevens (uw adres bijvoorbeeld) achteraf te kunnen controleren. Verder ook om bij fouten of klachten de precieze gang van zaken te kunnen achterhalen. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De gang van zaken hierbij ligt vast in het privacyreglement van de CHN. 

Uw huisartsdossier op de huisartsenpost (CHN) 

Het dossier van uw huisarts kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het beoordelen of behandelen van de klacht waarmee u naar de huisartsenpost  gaat. Als u contact opneemt met de huisartsenpost wordt het dossier van uw eigen huisarts via de computer opgevraagd.  Op www.huisartsenpostnijmegen.nl leest u hier meer over. Ook vindt u daar informatie over wat u moet doen als u niet wilt dat uw gegevens worden uitgewisseld met de huisartsenpost.


Meenemen bij uw bezoek aan de huisartsendienst 

Neem tijdens een bezoek aan de CHN altijd uw identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs mee.

Klachten over de huisartsendienst 

De CHN hecht er grote waarde aan om u zo goed mogelijk te helpen. Als u desondanks vindt dat u niet zorgvuldig geholpen bent door de artsen of assistenten van de CHN horen wij dat graag van u. U kunt uw klachten schriftelijk doorgeven aan uw eigen huisarts. Een vertrouwenspersoon van de CHN zal dan contact met u opnemen.

 

Adres van de huisartsenpost:


Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen 
Weg door Jonkerbos 108 
6532 SZ NIJMEGEN 
Tel. 0900-8880 
De CHN is gelegen op het spoedplein van het CWZ

http://maps.google.nl/maps/place?cid=16750842910140961077